Drets d’autor

advocats andorra, advocat andorra, advocats andorra la vella

advocats andorra, advocat andorra, andorra, advocats, advocatLes obres artístiques, les produccions fonogràfiques, les interpretacions o execucions, les emissions i les produccions tant fonogràfiques com audiovisuals o similars, han assolit un nivell de protecció harmonitzat en la majoria d’estats i en concret a tots els estats europeus.

L’exigència d’una reciprocitat territorial en la protecció dels drets havia posat els autors andorrans en dificultats per fer valer els seus drets en certs països per impossibilitat de satisfer aquesta reciprocitat, la qual cosa va quedar resolta a través de la publicació de la Llei sobre drets d’autor i drets de veïns.

Es defineixen com a obres literàries i artístiques: els programes d’ordinador, les obres audiovisuals, les obres fotogràfiques, les obres d’arquitectura i les obres d’arts aplicades, sempre que siguin produccions originals en el domini literari o artístic.

També cal destacar que estan protegides les obres derivatives originals com traduccions, adaptacions, arranjaments i altres transformacions, i les recopilacions d’obres i recopilacions de simples dades (bases de dades).

L’autor d’una obra literària o artística té uns drets econòmics i uns drets morals sobre les seves obres. Aquests drets econòmics i morals estan protegits durant la vida de l’autor i 70 anys després de la seva mort, llevat d’algunes excepcions.

Els artistes intèrprets o executants, els productors fonogràfics i les organitzacions de radiodifusió tenen certs drets econòmics i morals sobre les seves interpretacions, produccions i emissions, respectivament, durant un període de 50 anys.

El noste bufet d’advocats ofereix assessorament en relació a les accions judicials que es poden exercir contra la lesió dels drets d’autor o dret veí, podem presentar  d’indemnització per danys i perjudicis i sol·licitem mesures cautelars davant els òrgans judicials, si escau.

advocats-andorra.com